Advocaten

Partner

Gautier

Matray

Allée du Cloître, 7 - 1000 Bruxelles - Tel: +32 (0)2/647.79.80 - gautier.matray@matray.be
Nationale en internationale arbitrage
 • behandeling van arbitrage procedures in de hoedanigheid van arbiter of in de hoedanigheid van raadsman,
 • parallel lopende gerechtelijke procedures voor de rechter in tussenkomst,
 • annulatieberoep tegen arbitrale uitspraken,
 • procedures van uitvoerbaarheid,
 • opstellen van complexe arbitrage overeenkomsten,
 • advies betreffende de mogelijkheid tot arbitrage, de keuze van de arbitrage instelling, de zetel van de arbitrage, of bij de aanduiding van de arbiters.

Vennootschapsrecht

 • oprichten van vennootschappen,
 • openen van filialen en bijkantoren in België,
 • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten,
 • aansprakelijkheid van bestuurders,
 • overdracht van ondernemingen en bedrijfstakken,
 • bijstand bij de juridische instaatstelling (algemene vergaderingen, administratieve raadgeving).

Handelsgeschillen
 • verdediging in rechte in kader van handelsgeschillen (niet nakoming van contracten, deloyale praktijken, uitsluiting van vennoten, annuleringsbeslissingen genomen door organen van een vennootschap),
 • procedures van gerechtelijke reorganisatie of van faillissement.
© Matray Matray & Hallet - Mentions légales - Développé par Peps Communication. Tous droits réservés.